Valós készlet információ - A termékek saját raktárunkban vannak - Országos kiszállítás

Kérdése van? Hívjon minket!

Rendeljen telefonon!  +36-46/347-879

Hitel igénylés

A részletfizetés folyamata

cetelem_hiteligenyles_folyamat

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy

Érvényes útlevél és lakcímkártya

Érvényes adóigazolvány

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!
 • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

Elakadt? Kérdése Van?

 • Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a [+36205484880] számon
Hitelajánlatunk

 

Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 18,29%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész:     500 000 Ft

Kezelési díj:          0 Ft

Hitelösszeg:    2 000 000 Ft

Referencia THM:                   19,90 %

Futamidő:   48 hónap

Havi törlesztőrészlet:           59 053 Ft

Fix, éves ügyleti kamat:18,29 %

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):    2 834 544 Ft

 

A Trikolor Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2022. január 2. napjától visszavonásig.

Rövid verzió

Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

A Trikolor Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2022. január 2. napjától visszavonásig.

 

Feltételek és dokumentumok
Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi
követelményeknek:

Természetes személy
18. életévét betöltötte

Magyarországon levő állandó lakcím

Igazolt, rendszeres jövedelem

Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

Aktíơv állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

 

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

Érvényes útlevél és lakcímkártya

2. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

 

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy
legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói
igazolás (a Magyar
Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat

tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy

Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum
3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is

megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben

megadott cím(ek)r
e szól.
Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

Vállalkozók gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó
és
családi vállalkozás alkalmazottja esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

 • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a
  hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely

  az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy
  tárgy évi év eleji
  összesítő a nyugdíj összegéről.
 • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról
  szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló
  ellátás megállapítását
  tartalmazza.
 • A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb
  jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

 • Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem
  alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja
  nem jogosult hiteligénylésre.

Letölthető dokumentumok
 THM 19,9% II. / 176

Hirdetmény

Munkáltatói igazolás

Munkáltatói igazolás

Ügynöki tájékoztató

Ügynöki tájékoztató

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

   Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei

Az online szerződéskötési rendszer és az elektronikus aláírás használatának általános szerződési feltételei

Linkek

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:


https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

Cetelem dokumentumok:


https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
Ügynöki tájékoztató

  Tájékoztató
  (függő közvetítő)

  a) cégnév: Trikolor Kis- és Nagykereskedelmi Kft.
  székhely: 3532 Miskolc, Testvériség utca 44.

  nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 05-09-002032

  levelezési cím: 3532 Miskolc, Testvériség utca 44.

  felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,
  Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail:

  ugyfelszolgalat@mnb.hu
  )

  b)Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A
  nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a
  www.mnb.hu honlapon keresztül.

  c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó
  érdekeit képviseli.

  d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban nem részesül.

  e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi
  lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a
  pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása
  (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

  f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére
  vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban
  (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
  közölhesse.

  A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak
  nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig
  és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel
  (
  https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja.
  A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha
  az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
  a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról
  jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz
  esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi,
  egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

  A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a
  panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek.

  A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos
  panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi
  szervekhez fordulhat:

  a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
  szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a
  polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető
  Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége:
  Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776,

  www.penzugyibekeltetotestulet.hu
  .


  b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi
  rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást
  kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428-
  2600, e-mail cím:
  ugyfelszolgalat@mnb.hu.

  g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem
  minősülő szolgáltatása ellenértékeként

  -kiszállítás díjat számít fel.

                                                                                               Érvényes: 2022. szeptember 12-től