Kiterjesztett garancia

Kiterjesztett garancia

Mit kell tennie, ha készüléke garanciája mindössze egy évig tart és ezután nem szeretne súlyos összegeket költeni javítására? A megoldás:

Pluszgarancia,

amely megvehető a vásárlás napjától számított 11 hónapig.

Vásároljon elektromos hálózatról működtethető készülékére kiterjesztett garanciát a vásárlástól számított öt év időtartamra honlapunkon a készülék vásárlásával egyidőben, vagy utólagos vásárlás esetén jelezze igényét elérhetőségeinken.

A kiterjesztett jótállás feltételei megegyeznek a vonatkozó rendeletek szerinti kötelező jótállás feltételeivel. Nincs amortizációs számítás, avultatás. Az esetlegesen szükséges javítások elvégzése ugyanolyan feltételekkel történik, mint a gyártói garancia ideje alatt.

Pluszgarancia egyszerűen, csak a következő adatok szükségesek:

  • A készülék gyártója
  • A készülék modellszáma
  • A készülék fajtája (pl.: notebook, TV, mosógép)
  • A készülék gyártási száma (serial number, S/no.)
  • A vásárlás dátuma
  • A vásárláskor kapott garancialevél sorszáma
  • A vásárláskor kapott számla vagy blokk sorszáma
  • A gyártói garancia lejáratának napja

 

A fenti adatok szükségessége miatt a készülék vásárlásáról kiállított számla másolatára, illetve a gyári adatlapról készített  fotóra van szükségünk a pluszgarancia vásárlás véglegesítéséhez.

A tévesen megadott adatokkal kapcsolatban felelősséget nem tudunk vállalni, helytelen adatok megadása esetén nem fogja tudni érvényesíteni a pluszgaranciát.


A pluszgarancia szolgáltatás nem kötődik tulajdonoshoz, készülékhez kötött, így azzal együtt továbbadható.


Csere esetén a készülék helyett egy új, az eredetivel megegyező, vagy annál jobb készüléket biztosítunk.

A Pluszgarancia szolgáltatás részletes feltételeit lent olvashatják:

1. A pluszgarancia szolgáltatás (5 éves korig)

Pluszgarancia szolgáltatás átfogó hardvervédelmet kínál mindazon készülékre, amelyet a vásárláskor ilyen garanciával láttak el. A Pluszgarancia szolgáltatás pótlólagos megvásárlásával csak egyszer megfizetendő árért Ön olyan szolgáltatást szerez, amely messze túlnyúlik a gyártói garancián.

Egy Pluszgarancia szolgáltatás megvásárlásával az alant felsorolt feltételek mellett (2. pont), azon hardverhibákra vonatkozóan, amelyek a fedezeti táblázatban (1.2 pont) feltüntetett körülmények között, és a jelen teljes garancia futamideje alatt (60 hónap) keletkeznek, az alábbiak szerinti szolgáltatásokat (1.1 pont) kapja.

1.1 Szolgáltatások

1.1.1 Hardverhiba ingyenes javítása, beleértve a munkaidőt és az alkatrészt.

1.1.2 A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje teljes meghibásodás esetén. Ez azt jelenti, hogy teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre cserélik, amely műszakilag minimum megegyezik a régivel vagy jobb annál. Azonos értékű készülék rendelkezésre állásakor nem tartható igény műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az

az eredeti beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék beszerzési értéke a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke, valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága (lásd 2.3 pont).

A mindenkori Pluszgarancia szolgáltatás árát védendő készülékenként csak egyszer

kell megfizetni, a szolgáltatás ezután 36 vagy 60 hónapig érvényes.

1.2 Fedezeti táblázat, taxatív felsorolás (lásd a kivételeket is, 2.8 pont)

A Pluszgarancia szolgáltatás azon hardverhibákra nyújt fedezetet, amelyek az alábbi körülmények között keletkeztek:

 Anyag- és gyártási hiba a gyártói garancia lejárata után, a készülék vásárlásától számított 36 vagy hatvan hónap időtartamig.

Ez Ön számára azért előnyös, mert az olyan hibák, mint egy hibás notebookképernyő vagy hálózati egység, nem jelentenek javítási költséget. A 36 ill. 60 hónapos futamidőn belül bekövetkező teljes meghibásodás esetén (pl. gazdaságtalan javítási költségek) a Pluszgarancia szolgáltatás által Ön jogosult új készülékre az alábbiakban feltüntetettek szerint. Akár gyártóváltás is lehetséges.

Felszerelések általi feljavítást, ill. modellváltást felárként kaphat. Mivel a Pluszgarancia szolgáltatás a készülék sorozatszámára vonatkozik, Ön a készülékét minden további nélkül eladhatja, vagy átruházhatja a futamidő alatt. A garancia addig fennmarad, amíg az új tulajdonos a Pluszgarancia szolgáltatásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket azok ismeretében elfogadja.

1.3 A teljes körű garanciára vonatkozó választék és árak

A szórakoztató elektronika, a háztartási gépek, a mobiltelefonok, a computerek és tartozékai kategóriájába tartozó minden készülékre meg lehet vásárolni a Pluszgarancia szolgáltatást. Kérjük, a Pluszgarancia szolgáltatás vásárlásánál vegye figyelembe a védendő készülék bruttó árát, valamint a kívánt futamidőt. Ezután kérjen tájékoztatást az eladótól, vagy hívja kék számunkat:

 

06-40 / 200-715

 

Az összes készülékár ÁFA-s értékesítési árként értendő.

Minden Pluszgarancia szolgáltatás ára (3 ill. 5 év) egyszeri fizetésként értendő 36 ill.

60 hónapra ÁFA-val együtt.

2.1 Igények rendezése

Alapvetően a Pluszgarancia szolgáltatás a megelőző vagy érvényes gyártói garanciáktól függetlenül behozatali garanciaként érvényes. Olyan bejelentés esetében, amelyek a Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében helyszíni javítást igényelnek, Ön a további eljáráshoz a szervizközponttal állapodhat meg. Az igény bejelentéséhez a hibás készülékkel együtt mindenképpen vigye magával az eredeti pénztárbizonylatot, az eredeti jótállási jegyet és a kereskedőtől kapott garancialevelet.

 

Az ott beszerezhető bejelentő formanyomtatványt személyesen töltse ki. A kereskedő továbbítja a készüléket a szervizközpontba. Az igény engedélyezése után megvizsgálják készülékét és megkezdik a javítást, ill. teljes meghibásodás esetén kiadják Önnek az új készüléket. Az esetleges nem fedezett hibák (lásd 2.8 pont) költségeit közvetlenül a szervizközpontnak kell fizetni. A megtörtént javítás után értesíti Önt a szervizközpont és a készüléket eljuttatja az kereskedőhöz, ahol Ön átveheti azt.

 

FIGYELEM: A gyártói garancia érvényessége alatti anyag- és gyártási hibákból eredő meghibásodások nem tartoznak a Pluszgarancia szolgáltatás fedezeti körébe, ezeket a gyártó fedezi. A gyártói garancia futamidejét, ill. a szervizekre vonatkozó tájékoztatást a készülék használati utasításában, jótállási jegyében találja.

 

A gyártói garancia utáni, anyag- és gyártási hiba által okozott meghibásodások:

Ebben az esetben olyan hibákról van szó, amelyek a védett készülék normál használata mellett keletkeztek. Példaként lehet említeni a hibás hálózati egységeket vagy az asztali számítógépek nyomtatott áramköreit stb.

 

Szervizközpont és központi hiba bejelentés: Pluszgarancia.hu Kft. 1136

 

Budapest, Hegedűs Gyula u. 37.

 

E-mail: info@pluszgarancia.hu, kék szám: 06-40 / 200-715.

Ezen a telefonszámon, ill. e-mail címen jelentheti be meghibásodását. Hibabejelentő űrlapját a http://www.pluszgarancia.hu/ honlapról töltheti le.

 

FIGYELEM: A Pluszgarancia szolgáltatás csak akkor fedezi igényét, ha Ön: rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti bizonylattal, rendelkezik a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével.

 

Továbbá:

• A Pluszgarancia szolgáltatás vásárlásánál megadott adatok megegyeznek a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival. Az adattábla sérülése, hiánya, vagy hiányos, javított adatai esetén a Pluszgarancia

szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

2.2 Igénybejelentés - használati utasítás

Minden anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor bejelentő formanyomtatványt kell kitölteni, amelyet a vásárlási helyén szerezhet be, valamint letöltheti a http://www.pluszgarancia.hu-ról. Ebben pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását. Kérjük, saját maga töltse ki a bejelentő formanyomtatványt pontosan és a valóságnak megfelelően, annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen meghosszabbítja, és személyesen írja is alá a nyomtatványt. Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett szolgáltatás értékének visszaköveteléséhez, vagy akár büntetőjogi következményekhez vezethet.

2.3 Csere egy új készülék értékében

Teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetében az Ön régi meghibásodott készüléke helyett új készüléket kap, amely a régi készülékkel műszakilag legalább azonos, vagy annál jobb. Azonos értékű készülék rendelkezésre állása esetén nem merülhet fel igény műszakilag jobb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értéknek megfelelne. Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt az Pluszgarancia.hu Kft. tulajdonába kerül és a

hozzá tartozó Pluszgarancia szolgáltatás megszűntként kezelendő. Csere esetében kérjük, vigye magával a szervizbe, vagy adja át a cserét bonyolító képviselőnknek a készülék minden eredeti tartozékát (akkumulátorok, hálózati egységek, memóriakártyák, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékek háza, egerek stb.) lehetőleg eredeti csomagolásban.

Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron számolhatja fel. A cserekészülék házhozszállítását és beüzemelését nem térítik.

2.4 Megtérítés

Az igények készpénzben történő megtérítése nem lehetséges - teljes meghibásodás esetében sem.

2.5 Helyi érvényességi terület

Helyhez kötött készülékeknél a végfelhasználó magyarországi telephelye a mérvadó.
Hordozható kivitelű készülékeknél a helyi érvényességi terület Magyarország.

2.6 Fedezeti időtartam

A Pluszgarancia szolgáltatásra vonatkozó teljesítés kezdeteként a Pluszgarancia szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésének napja számít.

A teljesítés vége a készülék számlájának dátumát követő 36, ill. 60 hónap.Teljes meghibásodás utáni készülékcsere esetében (gazdaságtalan javítás stb.) a hozzá tartozó „pluszgarancia" szolgáltatás megszűntnek tekintendő. Az új készülékre természetesen ismét lehet vásárolni Pluszgarancia Szolgáltatást.

2.7 Egyéb védelmi feltételek

 A garancia-meghosszabbítás a készülék átalakítás nélküli, mindenkori kiszállítási állapotára vonatkozik.
 A Pluszgarancia szolgáltatás csak az eredeti számlával érvényes (másolat nem fogadható el).
 A tartozékokat, mint pl. a billentyűzetet és az egeret csak az alapkészülékkel együttes eredeti gyártói csomagolás esetében térítik.
 A több modul egységből álló készüléket csak eredeti gyártói csomagolásban, szettként fedezik. Ráadás- vagy reklámajándékot még akkor sem térítenek meg, ha azokat a védett készülékkel együtt csomagolták.
 A mobiltelefonokra vonatkozó fedezet minden esetben a támogatás nélküli (eredeti listaár szerinti) eladási értékre vonatkozik.
 Első rangú a teljesítési kötelezettségek sorában a készülékek gyártójának garanciája, valamint harmadik személy minden egyéb szavatossága vagy szerződéses kötelezettsége.
 Első rangúak a részegység- és készülékgaranciák/szavatosságok is, mint ahogy az egyébként szokásos.
 Teljes meghibásodáskor engedélyezett igény fellépésekor (hibás eredeti tartozékoknál is, pl. hálózati egységek) a csere megtörténte után a régi hibás készülék, annak minden tartozékával együtt (hálózati egységek, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékházak stb.) a Pluszgarancia.hu Kft. tulajdonába kerül.
 Az adott munkák elvégzésére jogosult szakemberek által végzett munkákért (szállítás, installálás, felállítás stb.) kizárólag ők maguk szavatolnak.
 Abban az esetben, ha a Pluszgarancia szolgáltatás futamideje alatt a védett készülék cserére került (gyártó általi garanciális csere stb.) a Pluszgarancia szolgáltatásból eredő teljesítés igénylésekor a megfelelő igazolást is (szállítójegy, cserebizonylat stb.) be kell mutatni.

2.8 A garancia alóli kizárásra vonatkozó példák (nincs fedezet/nincs garancia),

 Az olyan készülékek, amelyek nem ipari célra készültek, csak abban az esetben számítanak védettnek, ha azok a gyártó adatai szerint arra a célra meg is felelnek.

• Saját és idegen vétkesség esetében nincs fedezet.

• Szoftverhibák (pl. rendszerprogramok, vezérlők, meghajtók, segédprogramok stb.) nem

fedezettek. A készüléktulajdonos, vagy annak meghatalmazottja maga felelős a programokért, a meghajtókért, az adatbázisért, annak működőképességéért. A feltüntetett meghibásodási okokból származó adat- és szoftverállomány-vesztés miatt állított igénylést nem lehet érvényesíteni. Ugyancsak nem térítik a szoftverek és rendszerprogramok, vírusok, kompatibilitás, adatmentés, újratöltés, adatvisszanyerés stb. miatti problémák javítási költségeit.

• Anyag- és gyártási hibából eredő, nem hardverhiba által okozott, vagy utólag nem hardverhibának minősíthető meghibásodásokat nem térítenek. Ez vonatkozik az esetleges hibaelemzési költségekre is (feldolgozási- vagy elemzési díjak stb.), amennyiben nem hardverhibát állapítanak meg.

• Felhasználási anyagot és kopó egységeket, mint pl. távirányító, akkumulátorok, elemek, tonerek, fuser, tinta, dobok, ékszíjak, szénkefék, izzók stb. nem térítenek.

• A védett készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazásakor, vagy az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása esetén nincs fedezet. Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza.

• Alapvetően nem fedezik a felelősségi, következményi és tulajdoni igényeket valamint a további tartozékokat, mint autóba építhető tartozékok, megmaradt tonerek, patronok stb. sem.

• A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által keletkezett

meghibásodásokat, ill. értékcsökkenéseket, valamint az esetleges szerviz-, beállítási és tisztítási munkálatok költségeit nem fedezik. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozatos csökkenésére is.

• Hibás, külső tartozékok (pl. búvártok) használata által okozott hiba nem fedezett.

• Pótlólag vagy utólag vásárolt tartozékot nem térítenek meg.

• A védett készülékre tartósan ható vegyi vagy hőhatás által okozott hibát nem térítik meg. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozott romlására is.

• Mindenfajta vízkő okozta meghibásodás a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza, és nem térítik.

• Olyan meghibásodásokat, amelyekhez nem lehet önálló eseményt hozzárendelni, fokozatos romlási meghibásodásnak (környezettől- és/vagy elhasználódástól függő hibák) minősülnek és nem fedezettek. Ez alól kivételt képeznek az anyag- és gyártási hibák.

• A meghibásodást, ill. a meghibásodás lefolyását a készüléktulajdonosnak magának kell megfogalmaznia és a bejelentő formanyomtatványon leírnia, és személyesen kell aláírnia. Bárki részéről történő szóbeli közlés vagy felvilágosítás jogi indokok alapján nem vehető figyelembe. A kereskedőnél csupán az igény bejelentése történik. Minden elbírálást és felülvizsgálatot a szervizközpontban végeznek.Minden ár tartalmazza az ÁFA-t. Árváltozás, tévedések, valamint sajtó- és nyomtatási hibák lehetősége fenntartva.

olcsobbat.hu